5 večerov | 5 tém |5 rečníkov

5 známych hostí |  5 svedectiev

21. – 25. január 2023 (sobota – streda) so začiatkom vždy o 18.00.hod.
Prenosové miesto – Dom kultúry Liptovský Mikuláš

Pripravený je bohatý sprievodný program: päť večerov hudby, rozhovorov, životných príbehov známych osobností, v ktorých živote Boh spôsobil radikálnu zmenu – aktualizovaný bude priebežne na webovej stránke: www. prochrist.sk.
Hudobné vstupy budú v réžii interprétov a hudobných telies zo Slovenska.
Organizátori prosia tie cirkevné zbory, ktoré sa zapoja, aby sa na internetovej stránke riadne  zaregistrovali ako prenosové miesto.
Uľahčí nám to objektívne vyhodnotenie projektu.
Na spropagovanie vo Vašom okolí si môžete v kolonke na stiahnutie stiahnúť plagát,
za propagáciu v kruhu Vášho okolia Vám budeme nesmierne vďační.

Program podujatia chce svojím obsahom osloviť predovšetkým sekulárnych ľudí, všetkých hľadajúcich, či stratených. Avšak chce byť aj novým duchovným impulzom povzbudenia pre stálych členov vašich zborov.

Celú organizáciu, materiálno – technické, programové a propagačné zabezpečenie celého projektu Pre Teba 2023 môžete finančné podporiť príspevkom na

číslo účtu: IBAN : SK79 5600 0000 0016 0807 0001

VS 12023

správa pre prijímateľa – Pre Teba 2023 – meno darcu.
Za vašu duchovnú a finančnú podporu Vám úprimne ďakujeme a veríme,
že projekt s Božou pomocou prinesie nové duchovné povzbudenie vo vašom prostredí.

za organizačný tím evanjelizačných večerov PRE TEBA 2020
Mgr. Peter Mihoč – biskup VD ECAV

ONLINE PRENOS

Organizátor
Spoluorganizátor
Mediálny partner

Východný dištrikt
ECAV

OZ
Elpis

CZ ECAV
Liptovský Mikuláš

Mesto
Liptovský Mikuláš