— PRE TEBA 2020 SA ODKLADÁ
– DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE —

Hoci nám je to veľmi ľúto, na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s prijatými prísnymi opatreniami zo strany vlády SR, v duchu ochrany
a bezpečnosti zdravia, sme sa ako organizačný tím rozhodli odložiť organizáciu piatich evanjelizačných večerov Pre Teba 2020.
Organizácia podujatia sa presunie na jeseň 2020.

Buďme zodpovední, pozývajme k zodpovednosti aj svojich blízkych, bdejme na modlitbách. Aj táto ojedinelá skúsenosť v živote spoločnosti i v cirkvi nám môže dopomôcť nanovo rozpoznať potrebu pôstu, ktorý nás upozorňuje na vírus so 100% mortálnou efektivitou a tou je naše vzdialenie sa od Boha a postupné zakrivenie sa do seba.

Skúsme pôstny čas prijať ako čas osobnej duchovnej karantény, ktorý využijeme ako čas skúmania a odoberania rôznych vzoriek našich vzťahov a položíme to pod mikroskop Božieho oka. Aj tento typ karantény je nesmierne dôležitý pre ochranu našich vzťahov v rodinách, manželstvách, aj v celej cirkvi, aby sme sa nestali šíriteľmi rozkladu a strachu, hriechu, ale V Kristovom kríži a obeti našli antivirotikum uzdravenia, skrze ktoré sa nanovo môžeme stať účastní spoločenstva cirkvi, rodín aj spoločenstva s naším Tvorcom a Darcom zmyslu bytia.

Prajeme Vám požehnané prežitie týchto spoločensky výnimočných chvíľ, nezabúdajme všetko porúčať do Božej vôle, hľadajme Jeho tvár v úprimných modlitbách, stojme pri sebe s povzbudením a nie so slovami, skrze ktoré sa šíri panický strach, a nech nás všetkých nesie nádej, ktorá sa rodí zo svetla prázdneho Kristovho hrobu.

Organizačný tím evanjelizačných večerov

PRE TEBA 2020

Partneri

ECAV na Slovensku

 mesto
Liptovský Hrádok

Východný dištrikt
ECAV

Západný dištrikt
ECAV

Slezká evangelická cirkev

CZ ECAV
Liptovský hráhok