5 večerov | 5 tém |5 rečníkov

5 kapiel |  5 svedectiev

  1. 20.– 24. marec 2024 (streda – nedeľa) so začiatkom vždy o 18.00.hod.

Prenosové miesto – Dom kultúry Liptovský Mikuláš

Pripravený je bohatý sprievodný program: päť večerov slova a hudby, zaujímavých rozhovorov, životných príbehov známych osobností, v ktorých živote Boh spôsobil radikálnu zmenu – aktualizovaný bude priebežne na webovej stránke.  Na tému „Kto hľadá, nájde … lásku, vieru, nádej, pokoj, zmysel života“ budú hovoriť viacerí rečníci zo Slovenska i Sliezska (J. Chodura, J. Petro, T. Lipovský, R. Dovala). 
Hudobné vstupy budú v réžii interprétov a hudobných telies zo Slovenska a Sliezska.

Evanjelizácia bude vysielaná aj online na YOUTUBE kanáli PreTeba sk. Link bude v predstihu zverejnený na www.prochrist.sk

Opäť je tu možnosť pre cirkevné zbory, aby pripravili večere PRE TEBA aj so svojím vlastným programom. Prosíme tie cirkevné zbory, ktoré sa zapoja do tohto projektu, aby sa zaregistrovali ako prenosové miesto cez GOOGLE formulár: https://forms.gle/2yZwCz9d4kSKpK8RA. Pre prenosové miesta bude zorganizované spoločné online stretnutie cez aplikáciu ZOOM dňa 5. 3. 2024 o 17. 00 hod.

Na spropagovanie vo Vašom okolí si môžete v kolonke na stiahnutie stiahnúť plagát,
za propagáciu v kruhu Vášho okolia Vám budeme nesmierne vďační.

Program podujatia chce svojím obsahom osloviť predovšetkým sekulárnych ľudí, všetkých hľadajúcich, či stratených. Avšak chce byť aj novým duchovným impulzom povzbudenia pre stálych členov vašich zborov.

Celú organizáciu, materiálno – technické, programové a propagačné zabezpečenie celého projektu PreTeba 2024 môžete finančné podporiť príspevkom na

číslo účtu: IBAN : SK79 5600 0000 0016 0807 0001

VS 7777

správa pre prijímateľa: PreTeba 2024 – meno darcu.

Za vašu duchovnú a finančnú podporu Vám úprimne ďakujeme a veríme,
že projekt s Božou pomocou prinesie nové duchovné povzbudenie vo vašom prostredí.

za organizačný tím evanjelizačných večerov PRE TEBA 2024
Mgr. Peter Mihoč – biskup VD ECAV na Slovensku

ONLINE PRENOS

Organizátor
Spoluorganizátor
Mediálny partner

Východný dištrikt
ECAV

OZ
Elpis

CZ ECAV
Liptovský Mikuláš

Mesto
Liptovský Mikuláš