5 večerov | 5 tém |5 rečníkov

5 známych hostí |  5 svedectiev

ako možnosť spomalenia, či priam zastavenia sa a bezplatného pripojenia sa na “inú” frekvenciu, ktorá sa šíri v hĺbke srdca, pokore mysle a spája
s domovom, ktorý je rovnakou realitou ako náš svet.

Témou tohtoročných evanjelizačných večerov “Pre Teba” bude hľadanie skutočného obrazu Boha, seba samých a blížnych v Zrkadle života, ktoré je nastavené v dvoch tabuliach dekalógu.

 1. Obrazy (b)Boha – I.,II.,III. –  Kto som?
2. Zrkadlo úcty k životu – IV., V. –  Odkiaľ som?
3. Rozbité zrkadlo manželstva – VI. – Ako budovať?
4. Korupcia duše … – VII., VIII. – Komu slúžiš?
5. Zrkadlo túžob – IX., X – Po čom túžiš?

1. – 5. apríl 2020 (streda – nedeľa) so začiatkom vždy o 18.00.hod.
Prenosové miesto – Kinosála pri mestskom Kultúrnom dome v Liptovskom Hrádku

Pripravený je bohatý sprievodný program: päť večerov hudby, rozhovorov, životných príbehov známych osobností, v ktorých živote Boh spôsobil radikálnu zmenu – aktualizovaný bude priebežne na webovej stránke: www. prochrist.sk/preteba.
Hudobné vstupy budú v réžii interprétov a hudobných telies zo Slovenska a Sliezska.
Organizátori prosia tie cirkevné zbory, ktoré sa zapoja, aby sa na internetovej stránke riadne  zaregistrovali ako prenosové miesto.
Uľahčí nám to objektívne vyhodnotenie projektu.
Na spropagovanie vo Vašom okolí si môžete v kolonke na stiahnutie stiahnúť plagát,
za propagáciu v kruhu Vášho okolia Vám budeme nesmierne vďační.

Program podujatia chce svojím obsahom osloviť predovšetkým sekulárnych ľudí, všetkých hľadajúcich, či stratených. Avšak chce byť aj novým duchovným impulzom povzbudenia pre stálych členov vašich zborov.

V prípade Vašej ochoty finančne popdporiť tento projekt, milodary môžete posielať na bankový účet:
IBAN SK32 7500 0000 0040 2009 7346, VS: 4021

Ďakujeme za každú Vašu podporu, propagáciu a veríme,
že projekt s Božou pomocou prinesie nové duchovné povzbudenie vo vašom prostredí.

za organizačný tím evanjelizačných večerov PRE TEBA 2020
Mgr. Peter Mihoč – biskup VD ECAV

Partneri

ECAV na Slovensku

 mesto
Liptovský Hrádok

Východný dištrikt
ECAV

Západný dištrikt
ECAV

Slezká evangelická cirkev

CZ ECAV
Liptovský hráhok